വെബിനാര്‍ കേരളത്തിന്‍റെ വൈദ്യുതി ആവശ്യകതയും ആഭ്യന്തര  ഉല്പാദന സാധ്യതകളും – കെ.അശോകന്‍ (മോഡറേറ്റര്‍)

വെബിനാര്‍ കേരളത്തിന്‍റെ വൈദ്യുതി ആവശ്യകതയും ആഭ്യന്തര ഉല്പാദന സാധ്യതകളും – കെ.അശോകന്‍ (മോഡറേറ്റര്‍)

നമ്മെ ചിന്തിപ്പിക്കുന്നതായി CMD ഇവിടെ പറഞ്ഞകാര്യങ്ങള്‍ In-SDES പോലുള്ള സ്ഥാപനങ്ങള്‍ പഠനവിധേയമാക്കുമെന്ന് പ്രതീക്ഷിക്കുന്നു. സ്വകാര്യമേഖലയുടെ പങ്കിനെപ്പറ്റി നാം പറയുമ്പോള്‍ ഏറ്റവും ഒടുവില്‍ കല്‍ക്കരി ക്ഷാമം മൂലമുണ്ടായ പ്രതിസന്ധി സമയത്ത് അവര്‍ സ്വീകരിച്ച നിലപാടുകള്‍ നാം...
വെബിനാര്‍ കേരളത്തിന്‍റെ വൈദ്യുതി ആവശ്യകതയും ആഭ്യന്തര  ഉല്പാദന സാധ്യതകളും – ദാമോദര്‍ അവണൂര്‍(മുന്‍ സംസ്ഥാന പ്രസിഡണ്ട് KSSIA)

വെബിനാര്‍ കേരളത്തിന്‍റെ വൈദ്യുതി ആവശ്യകതയും ആഭ്യന്തര ഉല്പാദന സാധ്യതകളും – ദാമോദര്‍ അവണൂര്‍(മുന്‍ സംസ്ഥാന പ്രസിഡണ്ട് KSSIA)

വൈദ്യുതി മേഖലയെ ഒരു വ്യവസായമായും ബിസിനസ്സായും കാണണം. അങ്ങനെ കാണാന്‍ തുടങ്ങിയാല്‍ വൈദ്യുതിയുടെ ഗുണമേന്മയും സേവനനിലവാരവും മെച്ചപ്പെടും. ഹൈഡല്‍പോലെ ചിലവേറിയ ഒരു സ്രോതസ്സിലേക്ക് പോകുന്നത് ബിസിനസ്സ് നടത്തുന്ന സ്ഥാപനം എന്ന രീതിയില്‍ ചിന്തിച്ചാല്‍ ഗുണകരമല്ല. ഡാമുകള്‍ ഇനി...
വെബിനാര്‍ കേരളത്തിന്‍റെ വൈദ്യുതി ആവശ്യകതയും ആഭ്യന്തര  ഉല്പാദന സാധ്യതകളും -എസ്.ഹരിലാല്‍ (ജനറല്‍ സെക്രട്ടറി, കെ.എസ്.ഇ.ബി. വര്‍ക്കേഴ്സ് അസോസിയേഷന്‍)

വെബിനാര്‍ കേരളത്തിന്‍റെ വൈദ്യുതി ആവശ്യകതയും ആഭ്യന്തര ഉല്പാദന സാധ്യതകളും -എസ്.ഹരിലാല്‍ (ജനറല്‍ സെക്രട്ടറി, കെ.എസ്.ഇ.ബി. വര്‍ക്കേഴ്സ് അസോസിയേഷന്‍)

സെമിനാറിന്‍റെ വിഷയം കാലിക പ്രസക്തിയുള്ളതും ഗൗരവമേറിയതുമാണ്. കേരളം വികസനത്തിന്‍റെ പാതയിലാണ്. ഐ.ടി.പാര്‍ക്കുകള്‍, വന്‍കിടഷോപ്പിംഗ് മാളുകള്‍, കെ.റെയില്‍, വിഴിഞ്ഞം തുറമുഖം, മെട്രോറെയില്‍ വിപുലീകരണം, തുറമുഖങ്ങളുടെ വികസനം തുടങ്ങിയവ ഇതില്‍ പ്രധാനപ്പെട്ടതാണ്. ഇതെല്ലാം നമ്മുടെ...
വെബിനാര്‍ കേരളത്തിന്‍റെ വൈദ്യുതി ആവശ്യകതയും ആഭ്യന്തര  ഉല്പാദന സാധ്യതകളും – വിഷയാവതരണം ഡോ.എം.ജി സുരേഷ്കുമാര്‍ (ചെയര്‍മാന്‍ In-Sdes)

വെബിനാര്‍ കേരളത്തിന്‍റെ വൈദ്യുതി ആവശ്യകതയും ആഭ്യന്തര ഉല്പാദന സാധ്യതകളും – വിഷയാവതരണം ഡോ.എം.ജി സുരേഷ്കുമാര്‍ (ചെയര്‍മാന്‍ In-Sdes)

ഈ സെമിനാര്‍ ഉദ്ഘാടനം ചെയ്തുകൊണ്ട് KSEBL ന്‍റെ CMD പറഞ്ഞ കാര്യങ്ങള്‍ സാധാരണ ഇത്തരം സെമിനാറുകളില്‍ ഉയര്‍ന്നുവരാറുള്ള ചിന്തകളില്‍ നിന്നും വ്യത്യസ്തമായ ഒരു തലത്തിലേക്ക് നമ്മെകൊണ്ടുപോയിട്ടുണ്ട്. ആ വസ്തുതകള്‍ കൂടി കണക്കിലെടുത്തുവേണം ഈ സെമിനാറില്‍ നാം കാര്യങ്ങള്‍ ചര്‍ച്ച...
വെബിനാര്‍ കേരളത്തിന്‍റെ വൈദ്യുതി ആവശ്യകതയും ആഭ്യന്തര  ഉല്പാദന സാധ്യതകളും – ഉദ്ഘാടനം: ഡോ:ബി.അശോക് CMD (ചെയര്‍മാന്‍ & മാനേജിംഗ് ഡയറക്ടര്‍, KSEBL)

വെബിനാര്‍ കേരളത്തിന്‍റെ വൈദ്യുതി ആവശ്യകതയും ആഭ്യന്തര ഉല്പാദന സാധ്യതകളും – ഉദ്ഘാടനം: ഡോ:ബി.അശോക് CMD (ചെയര്‍മാന്‍ & മാനേജിംഗ് ഡയറക്ടര്‍, KSEBL)

Power, Transport, Airways etc are classified as Network Industries. Energy orTransport Industry across the world is characterized by 2 or 3 features. One is that its investment scales are very high. That is exactly why only state enterprises dominated this sector for...